Chojnicka Sekcja Aikido Aikido
 

About us
Aikido
Training
Etiquette
Kids
Gallery
Dictionary
Techniques
Links
Gifts
Guest book
Contact

Hot info

Polska Federacja Aikido

Powrót
    Nowy Rok

Wytrwalości, cierpliwości oraz odporności na trudy i ból istnienia, którego z pewnością nie zabraknie w Nowym 2019 Roku życzę wszystkim naszym członkom i sympatykom :).
 
W nowym sezonie czeka nas (Was!) na tatami krew, pot i łzy, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów! :v
 
Shidoin Polskiej Federacji AIkido
Prezes CHSA
Maciej Gostomski

 

Uprzejmie informuję, że po burzliwej dyskusji podczas ostatniego Walnego Zebrania Chojnickiego Stowarzyszenia Aikido Zarząd CHSA podjął uchwałę o podniesieniu wysokości miesięcznych składek członkowskich od 01 stycznia 2019r., ale z możliwością uzyskania rabatu (patrz poniżej).
 
Obecnie ich wysokość wynosić będzie miesięcznie:
 

 

dzieci i młodzież do 18 roku życia

 

100,-

 

dorośli

 

125,-

 

jeden trening tygodniowo

 

60% stawki miesięcznej
(czyli odpowiednio (60,- / 75,-)

Przypominamy, że składki członkowskie zgodnie z zaakceptowanym w Deklaracji Członkowskiej Regulaminem Zajęć CHSA należy opłacać najpóźniej do 10-go dnia miesiąca, za który składka jest należna. Wpłaty składek należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia, koniecznie z jednolitym tytułem:

Składka za miesiąc… - nazwisko i imię ćwiczącego" (np. Składka za styczeń – Jan Kowalski):

Raiffeisen Polbank SA (obecnie po przejęciu BGŻ BNP Paribas S.A.):

39 1750 0012 0000 0000 2930 1743

 

         Jednocześnie w związku ze sporą ilością opóźnień w terminowym opłacaniu składek Zarząd CHSA, który jest odpowiedzialny za finanse Stowarzyszenia, w trosce o ich stabilność podjął uchwalę o wprowadzeniu na czas próbny atrakcyjnego RABATU dla obecnie ćwiczących członków Stowarzyszenia w wysokości 20% składki (zatem stawki składek mogą pozostać w niezmienionej wysokości!), jednakże pod warunkiem opłacania ich w terminie oraz wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto Stowarzyszenia, do czego niniejszym zachęcamy.

Z poważaniem,
Prezes Chojnickiego Stowarzyszenia Aikido
Maciej TJ Gostomski

2  

 
 

Kontakt: Maciej TJ Gostomski, tel. 501 399 629 / e-mail: aikido@chojnice.pl